PURSE » ระวัง! ซื้อ-ขายบัญชีธนาคาร มีโทษ จำคุก 10 ปี

ระวัง! ซื้อ-ขายบัญชีธนาคาร มีโทษ จำคุก 10 ปี

3 May 2017
284   0

ระวัง! ซื้อ-ขายบัญชีธนาคาร มีโทษ จำคุก 10 ปี โดยพลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้เปิดเพจ “รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม” จูงใจโดยการให้ผลตอบแทนสูง จึงอยากให้ประชาชนระมัดระวังว่าการชักชวนดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี อาจเข้าข่ายต้มตุ๋น และอาจเข้าเกณฑ์การฟอกเงินด้วย

โดยผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและใช้บัญชี การกระทำดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการหลอกลวงให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อโอนเงิน เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยสำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในที่สุด และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด และถึงที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท

เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีข้อสงสัยใดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือสงสัยว่าอาจจะโดนหลอกลวงให้โอนเงิน สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายโทรศัพท์สายด่วน ปปง.1710 และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสำนักงาน ปปง. จะใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการดำเนินการในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างรอบคอบรัดกุม บนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามปรัชญาในการทำงานที่ว่า

“ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนผืนโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยกฎหมายฟอกเงิน”

นอกจากนี้ในปัจจุบันมีรูปแบบการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก และถูกปรับเปลี่ยนไปให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สำนักงาน ปปง. จึงมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะพบเหตุการณ์เช่นนี้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงขอแจ้งเตือนว่า “การรับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม” ดังกล่าวอาจเป็น “รูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงให้โอนเงิน” หรืออาจเข้าข่าย “การรับจ้างเปิดบัญชี” ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงขอแจ้งเตือนประชาชน “อย่าหลงเชื่อ” จนนำไปสู่การซื้อหรือขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม เพราะอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

View My Stats