LIFE TIPS » เราจะเลือกสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองอย่างไร

เราจะเลือกสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองอย่างไร

13 September 2017
338   0

สมุดบันทึกคู่กายของเรา คือ เครื่องมือสำคัญในการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบและเป็นแหล่งสะสมความคิด ทั้งในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวในชีวิต เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราเขียนสะสมไว้สามารถกลับมาสืบค้นข้อมูลที่เคยเขียนไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้

 

ข้อดีที่ได้จากการเขียนสมุดบันทึก

 • เรียบเรียงความคิด  การเขียนเรื่องราวที่อยู่ในหัวออกมาจะทำให้เกิดการเรียบเรียง จัดลำดับความคิด และการเขียนยังช่วยเพิ่มพูนความสามารถด้านการจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย
 • ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดครั้งก่อน จดทั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขปัญหาไว้คู่กัน จะช่วยป้องกันปัญหาเดิมเกิดซ้ำ และการแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงจะทำให้ค้นพบความรู้ วิธีการใหม่ ๆ
 • เป็นแหล่งไอเดีย ไอเดียต่าง ๆ ที่เขียนสะสมไว้ในสมุดบันทึกจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เราอาจเชื่อมโยงไอเดียต่าง ๆ เป็นแผนงาน โครงการใหม่ ๆ ได้อย่างไม่คาดคิดได้

 

 

เราจะหาสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างไร

ในปัจจุบันสมุดบันทึกมีหลายรูปแบบ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาหาสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองที่สุดมี 4 ข้อ ได้แก่ รูปแบบการเย็บเล่ม คุณภาพกระดาษ เส้นบรรทัด และขนาดของสมุดบันทึก นอกจากนี้การลองเลือกซื้อสมุดบันทึกหลาย ๆ แบบมาใช้ดู ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้พบสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองที่สุดได้เช่นกัน

 • รูปแบบการเย็บเล่ม

       รูปแบบการเย็บเล่มมีอยู่ 2 แบบใหญ่คือ แบบสันกาว และแบบสันห่วง แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป หากพิจารณาเรื่องการจัดเก็บแบบสันกาวจะจัดเก็บได้ง่ายกว่า แต่กรณีที่ต้องเขียนในพื้นที่แคบ ๆ แบบสันห่วงก็จะเหมาะกับการใช้งานมากกว่า

 •   แบบสันกาว 

ข้อดี

1. ไม่เทอะทะ จัดเก็บในชั้นหนังสือได้ง่าย

2. เปิดกาง 2 หน้า จึงสะดวกเมื่อใช้งาน

ข้อเสีย

1. เวลาเปิดพับครึ่งที่สันเพื่เปิดหน้าเดียวจะเขียนค่อนข้างลำบาก

2. เปิดสมุดให้กางออกได้ยาก

 •              แบบสันห่วง

ข้อดี

 1.  เปิดพับครึ่งที่สันก็เขียนได้ง่าย

     2. แยกกระดาษแต่ละหน้าออกจากกันได้

ข้อเสีย

 1. ส่วนสันห่วงจะเกะกะเวลาจัดเก็บ

     2. แปะป้ายที่สันสมุดไม่ได้

 

 • คุณภาพกระดาษของสมุดแต่ละเล่มแตกต่างกันไป                                                                                                  คำถามว่าคุณภาพของกระดาษแบบใดถึงจะดีนั้น ก็หาคำตอบได้โดยพิจารณาจากว่าเราใช้เครื่องเขียนแบบใด เช่น ใช้ดินสอหรือใช้ปากกา เลือกจากความรู้สึกเมื่อลองเขียนด้วยเครื่องเขียนที่ใช้เป็นประจำ หรือเมื่อเขียนดูแล้วมีหมึกซึมทะลุอีกด้านของแผ่นกระดาษหรือไม่ ดูขนาดของปากกาที่ใช้กับเนื้อกระดาษ หากเป็นปากกาที่มีหัวขนาดเล็กมาก เช่น น้อยกว่า 0.3 ม.ม. เขียนลงในกระดาษที่มีเนื้อหยาบ อาจทำให้เขียนยาก เราจึงต้องเลือกหาสมุดและปากกาที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุดคุณภาพของกระดาษ

 

 • เส้นบรรทัด

     สมุดบันทึกที่มีผู้ใช้มากที่สุดคือ แบบมีเส้นบรรทัดในแนวนอน แต่สำหรับคนที่ใช้เขียนแผนภาพหรือวาดรูปภาพประกอบ แบบมีเส้นตารางจะใช้ได้ง่ายกว่าและใช้สะดวก เมื่อต้องการลากเส้นแนวตั้งและแนวนอน  ซึ่งเส้นแนวตั้งและแนวนอนจะใช้เป็นจุดอ้างอิง เมื่อจะแปะสิ่งต่าง ๆ ในสมุดบันทึกได้ จะเลือกแบบใดก็ต้องพิจารณาจากการใช้งานของเราเป็นหลักนั่นเอง

 

 

 • ขนาดของสมุดบันทึก

       เราต้องมองหาสมุดบันทึกที่มีขนาดเหมาะกับเรามากที่สุด พิจารณาขนาดพื้นที่ของโต๊ะและปริมาณสิ่งที่จะจด ปัจจุบันมีสมุดอยู่หลายขนาดให้เลือกใช้งาน เช่น ขนาด A4 หรือ B5 เหมาะกับการใช้งานที่มีการแปะติดรูปภาพ ขนาด A5 จะเล็กกะทัดรัดกว่า A4 และ B5 เวลากางออก 2 หน้าก็เห็นได้ชัดเจน ขนาด B6 เล็กกะทัดรัดกว่า ขนาด A5 จึงเหมาะจะพกพาและใช้งานได้สะดวกเวลาต้องยืนจด และขนาด A6 เล็กเท่าฝ่ามือ เก็บใส่ช่องด้านนอกของกระเป๋าได้

 

ลักษณะที่เรานำมาใช้พิจารณาเลือกซื้อสมุดบันทึกข้างต้นจะช่วยเป็นแนวทางให้เราเลือกซื้อสมุดบันทึกได้ง่ายขึ้น เพราะในปัจจุบันมีการออกแบบสมุดบันทึกในรูปแบบหลากหลาย รองรับประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์จากสมุดบันทึกให้คุ้มค่าที่สุด ตรงตามความต้องการ ความเหมาะสมในการใช้งานสมุดบันทึกของตัวเองมากที่สุด ก็ต้องมีหลักการในการพิจารณาเลือกซื้อกันสักหน่อย ไม่ใช่เพียงแต่ดูจากสีสัน หน้าตา ของปกสมุดบันทึกก็หยิบมาจ่ายตังค์

 

 

 

ข้อมูลจาก

เอกสาร เวลา ความคิด เพื่องานและชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

View My Stats