[ LIFE TIPS ]

วิธีหาเวลาอ่านหนังสือ ฉบับคุณแม่

สำหรับผู้หญิงที่ ณ วันนี้เป็นคุณแม่แล้ว บริบทการใช้ชีวิตของการเป็นแม่อาจทำให้กิจกรรมสำคัญในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง มีภาระ มีหน้าที่ มีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างแทรกเข้ามาอยู่ในลำดับความสำคัญของชีวิต แน่นอนว่าเวลาส่วนใหญ่เรามักจะต้องอุทิศไปให้กับการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งลูก สามี หรือแม้กระทั่งพ่อแม่สำหรับบางคนที่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่     หนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จำเป็นจะต้องถูกติดตั้งไว้ในโปรแกรมตารางชีวิตประจำวัน หรือต้องถูกทำให้กลายเป็นนิสัยติดตัวที่ทุกคนพึงมี นั่นคือ การอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่สำคัญของมนุษย์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปสำหรับคนเป็นแม่ ด้วยกับภาระหน้าที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นการหาเวลาในการอ่านหนังสือสำหรับคุณแม่ที่ต้องการจะหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหรืออยากเปิดโลกทัศน์ อยากตามโลกให้ทัน …

Tags: , , , , , ,
[ OPEN THE WINDOWS ]

สัมพันธ์เครือญาติระหว่างคนสองประเทศ ที่ยังผูกโยงกันไว้ด้วยการไปร่วมงานแต่ง

ตั้งแต่เด็กเราจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อรู้ว่า ที่บ้านได้รับการ์ดเชิญร่วมงานแต่งจากญาติพี่น้องฝั่งมาเลเซีย นี่จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้เดินทางข้ามประเทศเพื่อพบปะและร่วมยินดีกับญาติทางฝั่งมาเลเซีย โอกาสที่พี่น้องจากสองฟากฝั่งจะได้ผูกสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีมาอย่างยาวนานเอาไว้ นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอที่เป็นชายแดนประเทศระหว่างไทยและมาเลเซีย อย่างอำเภอสะเดา และอำเภอปะลิส  ที่มีจะมีการเดินทาง ติดต่อ ค้าขาย ข้ามฝั่งกันไปมา หรือเกี่ยวดองความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานนับแต่อดีต และอีกที่มาหนึ่งก็คือเหตุผลทางประวัติศาสตร์อย่างที่ทราบกันดีว่าอำเภอปะลิสเคยเป็นหนึ่งในสี่ของหัวเมืองมลายูที่ไทยสละให้กับอังกฤษเพื่อรักษาด้ามขวานทองของประเทศเอาไว้ในสมัยรัชกาลที่ 5 เราจึงพบว่าญาติพี่น้องฝั่งมาเลเซียที่มีอายุในวัยกลางคนขึ้นไปสามารถพูดภาษาไทย(ภาษาใต้) สื่อสารกับเราได้อย่างคล่องแคล่ว เราออกเดินทางจากฝั่งไทยในช่วงสายของวันนั้น โดยสารรถตู้ไปกันแบบหมู่คณะ ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ถึงที่หมาย งานในวันนี้จัดขึ้นภายในโรงเรียนประถมใกล้กับบ้านญาติ …

Tags: , , , , , , , , , ,