HEALTH » วิธีรับมือกับสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร

วิธีรับมือกับสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร

8 February 2017
462   0

การมีสุขภาพดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ หนึ่งในประการสำคัญหรือที่มาของการมีสุขภาพดีก็คือการรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในปริมาณที่ร่างกายต้องการ อาหารต่าง ๆ จะมีคุณประโยชน์อยู่มากมาย ทั้งพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ที่อุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่จำเป็นแตกต่างคละเคล้ากันไปในแต่ละชนิด แต่ภายใต้รูปลักษณ์ของความสด แลดูน่ารับประทานของอาหารเหล่านั้น อาจแฝงด้วยสารพิษที่ปนเปื้อนมา ทำให้เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตามมา แทนที่จะได้รับคุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจึงต้องให้ความใส่ใจ ต้องคิดมากขึ้นในการจะเลือกนำอาหารชนิดใดมารับประทาน

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรวิตกจนไม่กล้าจะกินอะไรเลย สิ่งที่เราต้องทำคือ รู้จักวิธีรับมือกับสารพิษที่อาจปนเปื้อนอยู่ในอาหารอย่างถูกวิธี จึงจะทำให้เราปลอดภัยและได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นอย่างแท้จริง โดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้

  1. ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ขณะที่ยังร้อนอยู่ หรือไม่ก็ควรเป็นอาหารที่มีการเก็บไว้อย่างมิดชิดในภาชนะที่สะอาด อย่ากินอาหารที่ปรุงเอาไว้นานเกินไป เพราะอาหารนั้นอาจจะเน่าเสียได้

2.หากต้องกินอาหารกระป๋องต้องตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุให้ดีเสียก่อน อีกทั้งสภาพของกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรอยบุบหรือรั่วเป็นอันขาด

3.  หากพบว่าอาหารขึ้นรา มีกลิ่นและรสที่ผิดปกติไปจากเดิม อย่ากินเป็นอันขาด เพราะอาหารนั้นเน่าเสียแล้ว

4. ก่อนกินอาหารต้องล้างมือให้สะอาด ตรวจสอบว่าภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดด้วย รวมไปถึงสภาพแวดล้อมก็ต้องสะอาดด้วยเช่นกัน

5. ก่อนลงมือปรุงอาหารควรล้างมือให้สะอาด รวมไปถึงอุปกรณ์ในการทำอาหาร และสถานที่ใช้ทำอาหารก็ต้องสะอาดด้วยเช่นกัน

  1. การล้างพืชผักผลไม้ต้องทำอย่างถูกต้อง เพื่อลดประมาณสารพิษที่ตกค้างในพืชผักและผลไม้ให้มีน้อยที่สุด โดยล้างด้วยน้ำหรือสารละลายบางชนิดอย่างเช่น น้ำส้มสายชู น้ำปูนใส เป็นต้น หรือหลีกเลี่ยงด้วยการไม่กินไปเลยหากมั่นใจว่ามีสารพิษตกค้างในอาหารนั้น ๆ

สำหรับวิธีการล้างพืชผักผลไม้แต่ละแบบจะช่วยลดปริมาณสารพิษได้มากน้อยแตกต่างกันไปดังนี้

  • ล้างผ่านน้ำก๊อกหลาย ๆ ครั้ง แล้วนำไปแช่ในน้ำสะอาด 15 นาที ลดสารพิษได้ร้อยละ 7-33
  • ล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต 1% แล้วแช่ในน้ำสะอาด 15 นาที ลดสารพิษได้ร้อยละ 23-61
  • ล้างด้วยน้ำยาล้างผักเข้มข้น 0.3% แล้วแช่ในน้ำสะอาด 15 นาที ลดสารพิษได้ร้อยละ 50-70
  • ล้างผ่านน้ำก๊อกติดต่อกันนาน 2 นาที ลดสารพิษได้ร้อยละ 54-63
  • ล้างด้วยน้ำส้มสายชู 0.5% แล้วแช่ด้วยน้ำสะอาด 15 นาที ลดสารพิษได้ร้อยละ 60-84

หากเราไม่รู้เท่าทันและไม่รู้วิธีการรับมือก็อาจได้รับพิษภัยสู่ร่างกาย นำมาซึ่งโรคภัยต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นต้องตระหนักถึงเรื่องความสะอาดให้มากเพื่อให้ร่างกายของเราปลอดภัยจากสารพิษและได้รับประโยชน์จากอาหารที่กินเข้าไปอย่างเต็มที่

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสืออาหารคือยาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ


View My Stats