[ LIFE TIPS ]

สร้าง deadline กำหนดเส้นตาย แล้วจะเห็นผลงาน

  นักเขียนชาวอเมริกัน มีชื่อว่า แมนเทอร์นี โรบินส์ กล่าวไว้ว่า  “ไม่มีเป้าหมายใดสมบูรณ์โดยไม่ผ่านอุปสรรคและความสิ้นหวัง จงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและกำหนดเส้นตายของมันไว้ “   เมื่อถึงช่วงที่เวลาหนึ่งที่คนเรามักใช้เป็นหมุดหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น ขึ้นปีใหม่ ขึ้นชั้นเรียนใหม่ เริ่มงานใหม่ เริ่มเดือนใหม่ เริ่มสัปดาห์ใหม่ หรือแม่แต่เริ่มวันใหม่ เมื่อถึงเวลาเหล่านี้ในชีวิตที่แรงขับภายในบอกตัวเองว่าฉันต้องทำสิ่งใหม่ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง …

Tags: , , , , , , , , ,