[ OPEN THE WINDOWS ]

Water Wise Women ฝึกผู้หญิงซ่อมท่อน้ำในบ้าน สู่การมีส่วนร่วมในสังคมจอร์แดน

จอร์แดนเป็นประเทศหนึ่งที่จัดว่ามีปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก มากกว่าร้อยละ 50 ของการสูญเสียน้ำมาจากการที่มีปัญหาเรื่อง ท่อน้ำรั่วซึม ท่อน้ำหรือถังน้ำชำรุด เสื่อมสภาพ และจากการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องในครัวเรือน การสูญเสียในลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้การซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อน้ำต่าง ๆ ภายในบ้านจำเป็นต้องมีสมาชิกในบ้านที่เป็นผู้ชายอยู่ในทุกครั้งที่มีช่างประปามาทำการซ่อมแซม จึงทำให้บ่อยครั้งที่การซ่อมแซมเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องรอคอยให้มีสมาชิกผู้ชายอยู่ที่บ้านเท่านั้น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากประเด็นทางวัฒนธรรมดังที่ว่านี้ ประเทศจอร์แดนจึงได้จัดให้มีโครงการที่มีชื่อว่า Water Wise Women ขึ้นในปี …

Tags: , , , , , , , , , ,