[ HEALTH ]

น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสดีต่อสุขภาพผู้หญิงอย่างไร

อิฟนิงพริมโรส เป็นพืชในเขตหนาว ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ลำต้นสูง มีดอกสีเหลืองกลีบบาง ลักษณะของดอกจะเป็นก้านและดอกจะมีลักษณะแผ่กว้าง ในฝักของดอกพริมโรส (Primrose) จะมีเมล็ดสีน้ำตาล และมีน้ำมันชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส  (Evening Primrose Oil) อยู่ในเมล็ด โดยน้ำมันที่ว่านี้มีสารประกอบสำคัญ คือ กรดไขมันจำเป็นไม่อิ่มตัว ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ …

Tags: , , , , , , , , , , , , ,