[ LIFE TIPS ]

สร้าง deadline กำหนดเส้นตาย แล้วจะเห็นผลงาน

  นักเขียนชาวอเมริกัน มีชื่อว่า แมนเทอร์นี โรบินส์ กล่าวไว้ว่า  “ไม่มีเป้าหมายใดสมบูรณ์โดยไม่ผ่านอุปสรรคและความสิ้นหวัง จงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและกำหนดเส้นตายของมันไว้ “   เมื่อถึงช่วงที่เวลาหนึ่งที่คนเรามักใช้เป็นหมุดหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น ขึ้นปีใหม่ ขึ้นชั้นเรียนใหม่ เริ่มงานใหม่ เริ่มเดือนใหม่ เริ่มสัปดาห์ใหม่ หรือแม่แต่เริ่มวันใหม่ เมื่อถึงเวลาเหล่านี้ในชีวิตที่แรงขับภายในบอกตัวเองว่าฉันต้องทำสิ่งใหม่ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง …

Tags: , , , , , , , , ,
[ LIFE TIPS ]

เราจะใช้เวลา 3 ชั่วโมงในตอนเช้าให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

  การจะทำงานให้เก่งมีประสิทธิภาพได้นั้น เราอาจจะต้องเป็นคนที่ตื่นเป็นเวลา ไปถึงที่ทำงานและนั่งลงกับเก้าอี้ทำงานแบบไม่มีพลัง แรงจูงใจหรือเป้าหมายในการทำงาน เราต่างก็อยู่ในสังคมที่การผัดวันประกันพรุ่งอยู่แค่ที่ปลายนิ้ว ด้วยกับการใช้โซเชียลมีเดียและการเข้าใช้งานสมาร์ทโฟนที่แสนจะสะดวก ง่ายดาย ซึ่งรบกวนสมาธิเราอย่างไม่หยุดหย่อน อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีวิถีทางที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ วิธีที่จะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตการทำงานในแต่ละวันของเราให้มีความสุขมากขึ้น ทำงานสำเร็จมากขึ้น และมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น วิธีที่จะกล่าวถึงนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับช่วงเวลายามเช้าของเรา หากเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการทำงานในช่วงเช้า นี่อาจจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนความคิดนี้ไป เนื่องจากมีผลการวิจัยพบว่าการทำงานที่ต้องบังคับตัวเองให้ทำงานในช่วงเวลาที่สมองของเราไม่มีพลัง เพราะเราคิดว่าเรามีเวลาทั้งวันในการทำงานให้เสร็จ ซึ่งอันที่จริงแล้วเมื่อล่วงเวลามาหลายชั่วโมงในวันนั้นสมองของเราก็เข้าสู่โหมดที่ต้องการพักแล้ว …

Tags: , , , , , , ,