[ HEALTH ]

เรียนรู้ประโยชน์ของถั่วแดงและทำความรู้จักกับวุ้นถั่วแดงญี่ปุ่น

  ถั่วแดงจัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีโปรตีนและมีคุณค่าทางอาหารสูง จนสามารถนำไปใช้แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี  สำหรับพื้นที่ในประเทศไทยที่ปลูกถั่วแดงมากที่สุด ได้แก่ ในเขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ส่วนใหญ่นิยมนำถั่วแดง มาทำอาหารประเภทขนม เช่น ถั่วแดงกวน ขนมปังไส้ถั่วแดง น้ำถั่วแดง เค้กชาเขียวถั่วแดง วุ้นถั่วแดงกวน …

Tags: , , , , , , , , , ,