[ COOKING ]

ต้มซุปไก่ เมนูแก้หวัด สารพัดประโยชน์

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยังเล็กย่อมต้องเจอกับปัญหาเรื่องสุขภาพของลูกน้อยกันทุกบ้าน โดยเฉพาะเรื่องของหวัด เนื่องจากภูิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงดีและยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อหวัดเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เราจึงมักพบเด็กเล็กในเนอสเซอรี่หรือในโรงเรียนอนุบาลเป็นหวัดปีละหลายๆ ครั้ง เพราะติดหวัดกันไปมา ซึ่งเมนูแนะนำในครั้งนี้จะเป็นเมนู “ซุปไก่” ซึ่งถือเป็นเมนูที่ได้ชื่อว่าสามารถช่วยแก้อาการหวัดได้ เป็นตำรับอาหารที่มนุษย์ได้สั่งสมประสบการณ์และภูมิปัญญากันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นิยมใช้เป็นยาแก้หวัดในหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว      ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาวิจัยในหลอดทดลองของ ดร.สตีเฟน เรนนาร์ด หัวหน้าแผนกโรคปอด แห่งมหาวิทยาลัยเนบราสกา พบว่า …

Tags: , , , , , , , , , , , ,