[ HEALTH ]

ควรให้เด็กทานวิตามินเสริมดีหรือไม่

คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจรู้สึกกังวล เป็นห่วงว่าลูกจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวัน บ่อยครั้งที่การกินของลูกช่วงต่างกันเหลือเกินในแต่ละวัน จนทำให้ผู้ปกครองสับสนและกังวล กลัวลูกจะไม่โต ไม่มีพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาที่ดี ที่ควรจะเป็น หรือตามเพื่อนไม่ทัน บางคนก็กังวลมากเพราะลูกตัวเล็กกว่าเพื่อน ๆ ร่วมชั้นเรียน   ก่อนที่จะตัดสินให้ให้วิตามินเสริมแก่ลูก คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตดูพฤติกรรมการกินอาหารของลูกให้แน่ชัดเสียก่อน มีอาหารกลุ่มใดที่ลูกงดบ้างหรือเปล่า ลูกกินผัก ผลไม้ น้ำผลไม้บ้างหรือไม่ ลูกกินเนื้อสัตว์ ปลา …

Tags: , , , , , , , , , , ,
[ CHILDREN ]

เราจะเล่นอะไรแบบสร้างสรรค์กับลูกวัยก่อนอนุบาลได้บ้าง

  เด็กวัยก่อนไปโรงเรียนจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยธรรมชาติและชอบที่จะลองนั่น ลองนี่ ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยให้เขาสามารถวางแผนและพัฒนาวิธีที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เราอาจช่วยลูกพัฒนาพรสวรรค์และความสามารถพิเศษโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ดังจะแนะนำต่อไปนี้   การวาดเขียนและระบายสี ลูกควรจะจับดินสอได้คล่องแคล่วและสามารถวาดรูปได้ ซึ่งลูกอาจจะชอบวาดรูปต่าง ๆ โดยใช้กระดาษลอกลายและระบายสีลงบนรูป อาจจะผสมผสานศิลปะและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น เขียนตัวเลขติดกันจนจนเกิดเป็นรูปภาพ …

Tags: , , , , , , , , ,
[ CHILDREN ][ HOUSEWORKS ]

เราจะให้ลูกช่วยทำงานบ้านได้อย่างไร

หากคุณเป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ต้องทำงานบ้าน ต้องล้างจานกองโต ซักเสื้อผ้าคนเดียว และมีลูกต้องดูแล คุณอาจเริ่มให้ลูกที่เมื่อถึงวัยพอจะเริ่มหยิบจับ ช่วยเหลืองานบ้านได้บ้าง ลองให้เขาได้ลงมือช่วยเหลืองานบ้านของคุณดูบ้าง ซึ่งผลที่ได้ไม่ใช่แค่ลูกจะได้ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของแม่แล้ว ยังเป็นการให้ลูกได้เรียนรู้การทำงานบ้านด้วยตัวเอง สร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลตัวเอง ผ่านการทำงานบ้าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ลูกและแม่ได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ กันในบ้านได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแม่และลูกไปด้วยในตัว ทั้งนี้คุณแม่อาจต้องเลือกหาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ลูกสามารถจับได้ถนัดมือ ไม่ใหญ่หรือยาวจนเกินไป เช่น …

Tags: , , , , , , , ,
[ CHILDREN ]

เมื่อลูกต้องฝึกเข้าห้องน้ำเอง

  เรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งของการเตรียมความพร้อมลูกก่อนเข้าเรียนในวัยอนุบาลคือ การช่วยเหลือตัวเองในการเข้าห้องน้ำ การดูแลตัวเองในการ ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับเด็กวัยนี้ เนื่องจากพวกเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องนี้ได้เท่าไรนัก ซึ่งเมื่อไปโรงเรียนคุณครูก็ต้องทำหน้าที่สอน ต้องคอยดูแล พยายามให้เขาทำได้เอง แต่ก็นั่นแหละที่โรงเรียนมีเด็กจำนวนมากที่คุณครูต้องดูแล ทางที่ดีกว่าคือ เราต้องเตรียมลูกของเราเองให้พร้อมเสียที่บ้าน ต้องเริ่มฝึกให้เขาดูแลตัวเองเมื่อเข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัวให้ได้ โดยพ่อแม่สามารถเริ่มต้นฝึกลูกเข้าห้องน้ำด้วยตัวเอง ดังคำแนะนำต่อไปนี้   ควรเริ่มฝึกให้ลูกคุ้นกับการขับถ่ายในห้องน้ำแทนการนั้งกระโถน แรก ๆ …

Tags: , , , , , , , ,
[ CHILDREN ]

เทคนิคฝึกลูกให้กระฉับกระเฉง

      หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เริ่มมองเห็นว่าลูกตัวเองมักจะทำอะไรชักช้า อืดอาด ยืดยาด กว่าจะกินข้าว ตักข้าวใส่ปาก เคี้ยวข้าว หรือทำภาระกิจส่วนตัวต่าง ๆ ด้วยตัวเองโดยต้องมีพ่อแม่คอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเริ่มไปโรงเรียนแล้วจะเป็นอย่างไร จะทำอะไรทันเพื่อนหรือเปล่า ดังนั้นเพื่อไม่ให้เขามีนิสัยทำอะไรอืดอาด ชักช้าไปจนโต พ่อแม่ก็ต้องรีบปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้มีความกระฉับกระเฉงเสียตั้งแต่ยังเล็ก  โดยมีคำแนะนำที่สนใจดังต่อไปนี้   …

Tags: , , , , , , , , ,
[ CHILDREN ]

วิธีรับมือวันแรกของลูกกับชีวิตที่ต้องไปโรงเรียน

ช่วงเวลาเปิดเทอมแบบนี้ เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับแทบทุกโรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาลคือการร้องไห้ งอแง เมื่อต้องไปโรงเรียนวันแรก เป็นภาพบรรยากาศคุ้นตาเมื่อเปิดเทอมวันแรก สำหรับเด็กเล็กแล้วนี่คือช่วงเวลาซึ่งพวกเขาจะต้องห่างจากอกของพ่อแม่ คนในครอบครัว เพื่อไปพบ ไปอยู่ร่วมกับคนที่ไม่คุ้นเคย ต้องช่วยเหลือตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย  สำหรับพ่อแม่ท่านใดที่กำลังมีลูกเริ่มเข้าเรียนอนุบาลก็คงต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือวันแรกกับชีวิตโรงเรียนของลูก โดยมีคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ เลือกโรงเรียนให้เหมาะกับลูก คุณพ่อคุณแม่ต้องพิจารณาว่า โรงเรียนอนุบาลที่เลือกเหมาะกับลูกหรือไม่ก่อน มีการดูแลและให้การศึกษาอย่างไร …

Tags: , , , , , , , ,
[ CHILDREN ]

เลี้ยงลูกให้เป็นคนซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนควรมี ทั้งนี้สังคมไม่ว่าในระดับใดย่อมต้องการสมาชิกที่มาอยู่ร่วมเป็นสังคมที่มีความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ความซื่อสัตย์หาใช่เป็นคุณสมบัติที่จะมีติดตัวกันมาแต่กำเนิดทุกคน หากแต่จำเป็นต้องได้รับการสั่งสอน ปลูกฝัง หล่อหลอมมาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญ ไม่ควรมองข้ามที่จะเพิ่มเติมคุณสมบัติของความซื่อสัตย์ให้กับลูก และต่อไปนี้คือวิธีการง่ายๆ เบื้องต้น สำหรับการปลูกฝังคุณสมบัติของการเป็นคนซื่อสัตย์ให้แก่ลูก   พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ด้วยการเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ทั้งซื่อสัตย์ต่อลูก ต่อคนในครอบครัว และคนอื่นรอบตัว …

Tags: , , , , , , , ,
[ CHILDREN ]

เลี้ยงลูกให้มีบุคลิกภาพดี ต้องทำอย่างไร

พ่อแม่ทุกคนย่อมหวังอยากเห็นลูกของตัวเองเติบโต อย่างมีความพร้อม สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นคนที่มีบุคลิก ภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป แต่การจะเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กที่มีลักษณะที่ว่านี้ อาจไม่ใช่การนั่งอบรมสั่งสอน เพียงครั้งคราวแล้วจึงจะเห็นผล แต่ต้องผ่านการฟูมฟัก หล่อหลอมมานับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น 3 ขวบแรกของชีวิต การที่เด็กคนหนึ่งจะมีบุคลิกลักษณะ ตัวตน เป็นคนเช่นไร ย่อมเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่า การเลี้ยงดูลูกอย่างไรจึงจะทำให้ลูกเติบโตมาเป็นเด็กที่มีบุคลิกที่ดี …

Tags: , , , , , , , , , , ,
[ CHILDREN ]

วิธีปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนรู้

ชีวิตคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เหล่านี้คือสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องปลูกฝังให้แก่ลูก ให้เขาคิด รู้สึก เชื่อ และปฏิบัติตนเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา อันเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต แสวงหาความรู้ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เติบโตเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ สมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ ความคิด อารมณ์ วิธีที่จะนำเสนอต่อไปนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณพ่อคุณแม่กลายเป็นครูคนแรกที่ดีของลูกแล้ว ยังช่วยสร้างให้บ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้อีกด้วย ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าสนุก …

Tags: , , , , , , , , , , , ,