Web Analytics Made Easy -
StatCounter
View My Stats
Sunday, 31 May 2020

วัยรุ่นมาสำรวจตัวเองว่า เราเป็นวัยรุ่นที่เข้าใจตัวเองดีแค่ไหน

09 May 2020
57

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ายกายและอารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจทำให้เราเกิดความสับสนและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

สิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือ เรื่องเพศ ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ ในผู้หญิงจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของขนาด สี ของอวัยวะเพศหญิง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว เริ่มมีประจำเดือน เริ่มมีอารมณ์ทางเพศ สำหรับผู้หญิงการมีอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องปกติและบางครั้งจะต้องการช่วยตัวเองด้วยสัมผัสลูบไล้ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม แต่ควรทำเมื่ออยู่คนเดียวตามลำพัง

ในเมื่ออวัยวะเพศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป การดูแลรักษาความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ ทุกครั้งที่อาบน้ำให้นำน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดมาล้างบริเวณภายนอกของอวัยวะเพศ ไม่ควรทำการสวนล้างช่องคลอด เพราะฤทธิ์ของน้ำยาจะทำลายสารตามธรรมชาติที่ร่างกายผลิตเองได้เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางช่องคลอด นอกจากนี้ควรทำความสะอาดบริเวณทวารหนักร่วมด้วย

Download คู่มือวัยรุ่นมาสำรวจตัวเองว่า เราเป็นวัยรุ่นที่เข้าใจตัวเองดีแค่ไหน