Sunday, 5 April 2020

วิธีหาเวลาอ่านหนังสือ ฉบับคุณแม่

21 Feb 2019
159

สำหรับผู้หญิงที่ ณ วันนี้เป็นคุณแม่แล้ว บริบทการใช้ชีวิตของการเป็นแม่อาจทำให้กิจกรรมสำคัญในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง มีภาระ มีหน้าที่ มีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างแทรกเข้ามาอยู่ในลำดับความสำคัญของชีวิต แน่นอนว่าเวลาส่วนใหญ่เรามักจะต้องอุทิศไปให้กับการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งลูก สามี หรือแม้กระทั่งพ่อแม่สำหรับบางคนที่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่  

 

หนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จำเป็นจะต้องถูกติดตั้งไว้ในโปรแกรมตารางชีวิตประจำวัน หรือต้องถูกทำให้กลายเป็นนิสัยติดตัวที่ทุกคนพึงมี นั่นคือ การอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่สำคัญของมนุษย์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปสำหรับคนเป็นแม่ ด้วยกับภาระหน้าที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นการหาเวลาในการอ่านหนังสือสำหรับคุณแม่ที่ต้องการจะหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหรืออยากเปิดโลกทัศน์ อยากตามโลกให้ทัน อยากพัฒนาตัวเองจึงเป็นเรื่องที่คุณแม่หลายคนต้องใช้ความพยายามที่ทำให้ตัวเองมีเวลาสำหรับการอ่านหนังสือให้ได้

หลังจากที่ได้มีโอกาสอ่านบทความที่เขียนโดยบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติ 2 ท่านที่เป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกหลายคน ต้องทำงานบ้าน ทำธุรกิจของครอบครัว หรือแม้กระทั่งต้องทำโฮมสคูลลูกด้วยตัวเองที่บ้าน ที่สามารถอ่านหนังสือจบได้เป็นจำนวนกว่าสิบเล่มต่อเดือน ได้แชร์เทคนิคการหาเวลาสำหรับอ่านหนังสือสำหรับคนเป็นแม่ ทั้ง ๆ ที่คุณแม่ส่วนใหญ่มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ”

 

geralt / Pixabay

 

จัดลำดับความสำคัญให้การอ่านอยู่ในลำดับต้น ๆ

หัวใจสำคัญของการหาเวลาอ่านหนังสือให้ได้ที่ทั้งสองคนพูดตรงกันก็คือ การจัดลำดับความสำคัญ หมายถึง การให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือ “โดยการทำให้การอ่านอยู่ในลำดับความสำคัญลำดับต้น ๆ ของตารางเวลาในแต่ละวันของพวกเธอ” ไม่ว่าจะเป็นตารางชีวิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ หรือประจำเดือน อย่าทำให้การอ่านเป็นเพียงแค่การใช้ว่า  ๆ เมื่อไรก็ได้ที่ว่างจากงาน หลังจากที่ลูกหลับ หรืองานบ้านเสร็จเรียบร้อย แต่เป็นการระบุเวลาสำหรับการอ่านไว้ให้ตายตัว แล้วใช้เวลานั้นนั่งอ่านหนังสือ

 

มีความอยากที่จะอ่านจริง ๆ

แน่นอนว่าการที่เราจะสามารถอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหรือหลายเล่มจบได้ต้องมาจากความต้องการ ความสนใจ ความกระหายใคร่รู้ที่มีต่อหนังสือเล่มนั้น ๆ จริง ๆ ซึ่งจะทำให้เราสามารถหาเวลาอ่านได้ไม่ยากเลย เมื่อเรามีความต้องการอย่างแท้จริง ก็เหมือนกับการทำสิ่งอื่น ๆ ในชีวิตที่ต้องอาศัยสิ่งที่เรามักเรียกกันติดปากในปัจจุบันว่า passion นั่นเอง เราสามารถหาเวลาอ่านหนังสือได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหลังจากตื่นนอน ก่อนที่ลูกจะตื่นนอน หรือแม้กระทั่งว่าลูกจะตื่นนอนแล้วก็ตาม ก็สามารถใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกันในตอนเช้าตรู่ ก่อนแต่งตัวไปโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีในการอ่านหนังสือให้ลูกเห็น ได้ประโยชน์ไปอีกทางหนึ่ง หรือจะอ่านช่วงพักทานอาหารกลางวัน  อ่านช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวดูโทรทัศน์หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ จนกระทั่งก่อนนอนก็ยังเป็นช่วงเวลาที่สามารถหยิบหนังสือที่มีเนื้อหาเบาสมอง ไม่ต้องใช้ความคิดมาก เนื่องจากร่างกายเริ่มล้าและอ่อนเพลียแล้ว มาอ่านสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะพักผ่อนก็ย่อมทำได้

 

ฝึกทักษะการอ่านเร็ว

ถึงแม้มีเวลาจำกัดแค่ไหนก็ตาม จะมีภาระ หน้าที่หลายอย่างที่ต้องทำในชีวิตคนเป็นแม่ แต่เมื่อมีเวลาพอที่จะอ่านหรือเวลาที่จัดสรรไว้แล้วสำหรับการอ่าน คนที่สามารถอ่านหนังสือได้เร็ว ก็จะอ่านหนังสือได้มากกว่า ดังนั้นการฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วโดยที่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาของหนังสือได้ตลอดช่วงเวลาที่อ่าน แบบไม่ตกหล่นไปกับความเร็วในการอ่าน ถือเป็นสิ่งจำเป็น เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝน การอ่านที่สม่ำเสมอก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ หรือจะใช้วิธีฝึกผ่านแบบฝึกหัดที่ช่วยพัฒนาการอ่านของเราให้เร็วขึ้นก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

 

อ้างอิง

How To Find Time to Read as a Busy Mom

The busy mom’s guide to finding time to read