Friday, 3 April 2020

วิธีเพิ่มความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กด้วยการเล่น

02 Nov 2017
526

 

จะดีแค่ไหนหากลูกของเราเป็นเด็กฉลาด รอบรู้ ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างตั้งคำถาม คุณสมบัติเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ช่วยให้ลูกของเราเติบโตขึ้นอย่างเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้ ในฐานะของพ่อแม่ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกของลูกสามารถทำหน้าที่นำพาเขาเข้าสู่ห้องเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ผ่านการมอง การสังเกต ตั้งคำถาม ลงมือทดลอง กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เป็นการปูพื้นฐานสำคัญให้กับเขาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยมีคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ดังต่อไปนี้

 

  1. ให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยการลงมือทำด้วยตนเอง

โดยธรรมชาติแล้ว เด็ก ๆ จะชอบสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชอบตั้งคำถาม ตั้งสมมุติฐาน และทดสอบสมมุติฐานของเขาเพื่อที่จะทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ ซึ่งนั่นคือ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง

วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสนุกสำหรับเด็ก ถ้าเขาได้รับการสนับสนุนให้ได้สัมผัส และได้ลงมือทดลองด้วยตนเอง ลักษณะการเรียนรู้และความสนใจตามธรรมชาตินี้ แสดงให้เห็นเมืองเมซา มลรัฐอริโซนา โดยให้เด็กชั้นมัธยมชั้นหนึ่ง มีโอกาสเลือกวิชาเลือกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่น เมื่อเขาย้ายเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลปรากฏว่าเด็กจำนวน 96 เปอร์เซ็นต์ เลือกที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาเลือก โดยเป็นเด็กที่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยวิะีการเรียนรู้ด้วยตนเองและในขณะที่อีก 4 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์ตามตำรา

 

       

       2. ให้ธรรมชาติเป็นครู

เมื่อพาลูกไปเรียนรู้ธรรมชาติ คุณไม่จำเป็นต้องคอยพร่ำบรรยาย ถึงข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แต่ควรปล่อยให้ลูกเป็นฝ่ายตั้งคำถามและฝึกสังเกต แล้วเด็ก ๆ จะรู้จักหาคำตอบได้ด้วยตนเอง รวมทั้งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาโดยตรงนี้ จะทำให้เขาจดจำสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้ดีกว่า จริงอยู่ว่า พ่อแม่ควรที่จะอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์บางอย่างให้กับลูกด้วย แต่ก็ควรจะบรรยายเมื่อลูกพร้อมที่จะเรียนรู้ และควรเป็นการเสริมความเข้าใจในสิ่งที่ลูกสังเกตเห็น แต่ไม่สามารถเรียบเรียงเป็นคำพูดได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้การเรียนการสอนควรเป็นไปตามความสนใจที่จะเรียนรู้ของลูก มากกว่าที่จะเป็นไปตามความต้องการที่จะสอนของพ่อแม่

 

3. ถามคำถามปลายเปิดให้ลูกตอบ

การตั้งคำถามปลายเปิดที่ไม่ใช่ต้องการคำตอบเพียงแค่ว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ เช่นการถามลูกว่าทำไมลูกคิดว่าเราควรรีไซเคิล หรือลูกคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตุ๊กตาหิมะเมื่อมีแสงแดดร้อนแรง เป็นต้น จะช่วยให้เด็กรู้จักคิดและหาเหตุผลก่อนที่จะตอบ นอกจากนี้พ่อแม่ยังควรสอนให้ลูกรู้จักตั้งคำถามและพยายามอธิบายในสิ่งที่เขาสังเกตเห็น ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์

 

 

ข้อมูลจาก หนังสือวิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง