Wednesday, 19 February 2020

เมื่อลูกต้องฝึกเข้าห้องน้ำเอง

06 Sep 2017
466

 

เรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งของการเตรียมความพร้อมลูกก่อนเข้าเรียนในวัยอนุบาลคือ การช่วยเหลือตัวเองในการเข้าห้องน้ำ การดูแลตัวเองในการ ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับเด็กวัยนี้ เนื่องจากพวกเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องนี้ได้เท่าไรนัก ซึ่งเมื่อไปโรงเรียนคุณครูก็ต้องทำหน้าที่สอน ต้องคอยดูแล พยายามให้เขาทำได้เอง แต่ก็นั่นแหละที่โรงเรียนมีเด็กจำนวนมากที่คุณครูต้องดูแล ทางที่ดีกว่าคือ เราต้องเตรียมลูกของเราเองให้พร้อมเสียที่บ้าน ต้องเริ่มฝึกให้เขาดูแลตัวเองเมื่อเข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัวให้ได้ โดยพ่อแม่สามารถเริ่มต้นฝึกลูกเข้าห้องน้ำด้วยตัวเอง ดังคำแนะนำต่อไปนี้

 

  • ควรเริ่มฝึกให้ลูกคุ้นกับการขับถ่ายในห้องน้ำแทนการนั้งกระโถน แรก ๆ อาจเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนมานั่งกระโถนในห้องน้ำ แล้วค่อยหัดให้ลูกใช้ห้องน้ำ หากลูกยังไม่พร้อมก็ไม่ควรบังคับ ค่อย ๆ ฝึกจนลูกเคยชินและยอมใช้ห้องน้ำแทนกระโถน เด็กวัยนี้อาจทำความสะอาดหลังขับถ่ายไม่ได้ หรือหากทำได้ก็อาจไม่สะอาดนัก ต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วย แต่สิ่งที่เด็กทำเองได้แล้วคือ ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำ โดยคุณพ่อคุณแม่อาจหาเก้าอี้ให้ยืนใกล้ขอบอ่างอย่างสะดวก
  • เตือนให้ลูกเข้าห้องน้ำเมื่อถึงเวลา (ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังดื่มนมหรือน้ำ) หากลูกยังติดเล่น ให้บอกลูกว่าเสร็จแล้วค่อยกลับมาเล่นต่อได้ เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำไม่ทัน
  • อธิบายขั้นตอนที่ลูกจะต้องทำเมื่อเข้าห้องน้ำ เช่น ถอดกางเกง นั่ง ทำความสะอาด สวมกางเกง กดน้ำ ล้างมือ
  • หลังจากขับถ่ายเสร็จแล้ว สอนให้ลูกหัดล้างด้วยตัวเอง รวมทั้งล้างมือก่อนออกจาห้องน้ำ ช่วงแรก ๆ ลูกอาจทำได้ไม่ถนัด คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยเหลือ แต่ต่อไปลูกก็จะทำให้คล่องขึ้น
  • ย้ำให้ลูกราดน้ำหรือกดชักโครกทำความสะอาดทุกครั้ง เพราะเมื่อไปโรงเรียน เด็กหลายคนมักลืมราดน้ำหลังจากขับถ่ายเรียบร้อยแล้ว
  • ห้องน้ำต้องมีความปลอดภัยพอที่เด็กจะเข้าได้เอง เช่น ไฟเปิดสว่าง พื้นไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ พื้นส้วมต้องไม่สูงเกินไปจนลูกก้าวขึ้นเองไม่ได้ ถ้าเป็นชักโครกผู้ใหญ่ต้องมีผารองชักโครกสำหรับเด็ก เพื่อให้นั่งสะดวก

 

ข้อมูลจาก เลือกอนุบาล เพื่อสร้างอนาคตลูก