Web Analytics Made Easy -
StatCounter
View My Stats
Sunday, 31 May 2020

เราจะเล่นอะไรแบบสร้างสรรค์กับลูกวัยก่อนอนุบาลได้บ้าง

16 Feb 2018
479

 

เด็กวัยก่อนไปโรงเรียนจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยธรรมชาติและชอบที่จะลองนั่น ลองนี่ ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยให้เขาสามารถวางแผนและพัฒนาวิธีที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เราอาจช่วยลูกพัฒนาพรสวรรค์และความสามารถพิเศษโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ดังจะแนะนำต่อไปนี้

 

  1. การวาดเขียนและระบายสี

ลูกควรจะจับดินสอได้คล่องแคล่วและสามารถวาดรูปได้ ซึ่งลูกอาจจะชอบวาดรูปต่าง ๆ โดยใช้กระดาษลอกลายและระบายสีลงบนรูป อาจจะผสมผสานศิลปะและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น เขียนตัวเลขติดกันจนจนเกิดเป็นรูปภาพ วาดภาพสัดส่วนของรูปสองรูปที่เท่ากัน เช่น ปีกผีเสื้อก็เป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ หรือการแต้มสีบนกระดาษพับครึ่งแล้วประกบเข้าหากันเพื่อให้เกิดภาพเหมือนบนกระดาษอีกด้านก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับรูปสองรูปที่เท่ากัน เป็นต้น

 

2. การใช้กรรไกร

สอนลูกให้ใช้กรรไกรตัดรูปของเล่น ต้นไม้ สัตว์ และรูปคนจากนิตยสารหรือแคตตาล็อก รูปเหล่านี้สามารถแปะลงบนสมุดสะสมภาพของลูก รวมถึงผลงานรูปศิลปะต่าง ๆ ที่ลูกทำขึ้นด้วย หรือจะเป็นรูปถ่ายและไปรษณียบัตรที่ลูกชอบ

 

3. การสะสม

ความคิดเรื่องสมุดสะสมจะนำไปสู่การสำรวจของลูก โดยลูกอาจตัดภาพจากหนังสือนำเที่ยวหรือไปรษณียบัตร และอาจเพิ่มเปลือกหอย ก้อนหิน ดอกไม้หรือใบไม้ทับแห้ง เศษหินแร่ธาตุ โดยแปะลงไปบนภาพด้วยก็ได้ หนังสือสะสมนี้สามารถใช้ในการช่วยเพิ่มคำศัพท์ให้แก่เขา ขณะที่เราคุยหรืออธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และในขณะที่ลูกเรียนการเขียนชื่อสิ่งของหรือสถานที่ด้วย

 

4. ศิลปะกระดาษ

ลูกสามารถรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำมาติดหรือแปะกาวบนการ์ดได้โดยมีคุณคอยช่วย ไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกไม้ ใบหญ้า ใบไม้ หินก้อนเล็ก ๆ เปลือกหอย เศษวัสดุต่าง ๆ ไม้ กระดาษสี กระดาษสะท้อนแสง กระดาษจากกล่องไม้ขีด ข้าวสาร ไม้เสียบ เป็นต้น ลูกสามารถร่างแบบไว้ก่อนบนกระดาษหรือการ์ด แล้วค่อย ๆ เอาวัสดุเหล่านั้นแปะลงบนภาพที่ร่างไว้

 

5. สร้างโมเดล

เมื่อถึงวัยนี้ลูกจะสามารถทำโมเดลชิ้นเล็ก ๆ ได้ เช่น ดอกไม้ เค้ก โดยใช้แป้งสำหรับปั้นหรือดินน้ำมันโดยมีคุณแม่คอยช่วยอยู่ข้าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกสนใจอยากปั้นสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ รถ หรือรูปจากจินตนาการ รวมถึงสิ่งของในชีวิตประจำวัน เมื่อปั้นเป็นรูปทรงแล้ว เราอาจจะแสดงให้ลูกเห็นว่ารูปสามมิติเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ที่เท่ากัน อาจจะให้ลูกใช้มีดพลาสติกตัดแบ่งครึ่ง แล้วดูว่าแต่ละครึ่งเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร

 

6. ก่อสร้าง

เลือกหาของที่สามารถจะนำมาใช้ในการเล่นก่อสร้างกับลูกได้ จะเป็นกล่องที่ทำจากกระดาษแข็งใบเล็ก ๆ กล่องไม้ขีด หรือจะเป็นตัวต่อพลาสติกที่ใช้ต่อเข้าด้วยกัน โดยสามารถจินตนาการรูปทรงได้ตามต้องการ นำสิ่งของเหล่านี้มาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างให้ลูกได้เล่น

 

7. การเล่นแสดงละครและการเล่นตามจินตนาการ

การแต่งตัวและเล่นแสดงละครตามที่ได้ยินได้เห็นจากโทรทัศน์ วิดีโอ ยังคงเป็นการเล่นที่ได้รับความนิยมตลอดกาล เด็กวัยนี้ยังคงชอบเล่นแสดงเลียนแบบชีวิตจริง เช่น การเล่นเป็นบุรุษไปรษณีย์ ตำรวจ หมอ พยาบาล คุณครู เป็นต้น โดยสรรหาอุปกรณ์ต่าง  ๆ มาประกอบฉาก จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ใกล้ตัว มาเป็นสถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้า บ้าน หรือเป็นพาหนะต่าง ๆ เป็นต้น

 

 

 

ข้อมูลจาก

ปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.