Wednesday, 11 December 2019

10 แนวคิดธรรมดากับการเลี้ยงลูกให้ดีดังใจพ่อแม่

01 Sep 2016
1743

พ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในทุกด้าน เป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์ที่พ่อแม่คนหนึ่งจะมีได้ แต่การทำให้ความปรารถนาที่ว่านี้เป็นจริงได้ อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปและคำนิยามของการเลี้ยงลูกได้ดี เลี้ยงลูกประสบความสำเร็จก็อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่พ่อแม่แต่ละครอบครัวมีต่อลูก แต่สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ตัวพ่อแม่เองคือผู้มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการสร้าง ผลิตลูกที่เป็นคนที่มีคุณภาพดังที่ใจปรารถนา แน่นอนว่าการเลี้ยงดูที่ดีนับตั้งแต่ยังเล็ก คือพื้นฐานสำคัญของการสร้างเด็กที่มีคุณภาพและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พ่อแม่พึงพอใจ

นักจิตวิทยาได้ค้นพบแนวคิดบางประการที่ตรงกันของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้ดี ซึ่งมีด้วยกัน 10 ประการต่อไปนี้

  1. เด็กได้รับมอบหมายให้ทำงานบ้านเป็นประจำ

การวิจัยพบว่า เมื่อลูกได้รับมอบหมายให้ทำงานบ้านตั้งแต่อายุยังน้อย จะปลูกฝังความรู้สึกของการรับผิดชอบ การพึ่งพาตัวเอง และเกิดความคล่องแคล่ว ชำนาญ

Julie Lythcott-Haims อดีตคณะบดีที่ดูแลนักศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและผู้เขียนหนังสือ “How to Raise an Adult” กล่าวไว้ใน Ted Talk ว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูมาโดยต้องทำงานบ้านตั้งแต่เล็ก เมื่อเติบโตมาจะเป็นคนทำงานที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริง  มีความยืนหยัดสู้งาน อีกทั้งยังสามารถทำงานหลายชิ้นได้โดยใช้เวลาเรียนรู้น้อย

เมื่อจะใช้งานบ้านเป็นเครื่องมือสร้างบุคลิกภาพให้แก่เด็ก นักวิจัยเตือนว่าควรแยกงานบ้านที่ต้องทำกับการให้ค่าตอบแทน โดยจากการศึกษาพบว่าการได้รับผลตอบแทนทำให้แรงจูงใจจากข้างในของเด็กลดลง

  1. ตั้งความคาดหวังไว้สูง

การมีความคาดหวังสูงที่มีความเป็นไปได้จริงกับเด็กสำคัญสำหรับครอบครัวที่เลี้ยงลูกประสบความสำเร็จ มากกว่าครอบครัวที่ไม่มีความคาดหวังใดๆ ต่อลูก เด็กเติบโตขึ้นตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ โดยตั้งความหวังให้สูงพอที่ลูกจะเอื้อมถึง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริง

ตัวอย่างเช่นเด็กที่พ่อแม่คาดหวังให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย พ่อแม่ก็จะจัดการให้เด็กอยู่ในวิถีทางที่เขาจะไปถึงความสำเร็จทางวิชาการ ในขณะที่ตัวเด็กเองก็พยายามเรียนให้ได้เกรดที่ดีเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ การตั้งความหวังสูงและเป็นไปได้จริงจะเป็นเครื่องนำทางเด็กสู่ความสำเร็จ

  1. เลียนแบบทักษะชีวิตที่ดี

เด็กจะต้องได้รับการสอนให้จัดการกับความรู้สึกโกรธ การอดทนรอคอยและการจัดการกับความขัดแย้งอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะบรรลุสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิต การขาดการเลียนแบบวิธีการที่ดีจะนำไปสู่ความน่าวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเด็กในอนาคตได้

  1. มีพื้นที่ให้กับความล้มเหลว

หน้าที่ของพ่อแม่อย่างหนึ่งคือการจัดการหรือลดความเสี่ยงจากอันตรายหรือความผิดพลาดให้น้อยลง ไม่ใช่การกำจัดสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อลูกออกไปให้หมดจากหนทางของลูฏ พ่อแม่ที่ดีจะต้องเข้าใจว่าความผิดพลาดหรือล้มเหลวคือส่วนสำคัญของความสำเร็จ ซึ่งอาจฟังดูตรงกันข้ามกับที่พ่อแม่หลายคนคิด การให้พื้นที่หรือมีห้องไว้ให้ลูกได้ทำผิดพลาดหรือล้มเหลวอาจเป็นเรื่องยากมากสำหรับพ่อแม่ส่วนใหญ่ แต่ก็จำเป็นต้องมี ความล้มเหลว ผิดพลาดบ้างในวัยเด็กจะเป็นตัวช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก สร้างความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต และความสามารถโดยรวมของเด็ก

  1. พัฒนาทักษะทางสังคม

ในโลกทุกวันนี้ความฉลาดทางสังคมมีความสำคัญเทียบเท่ากับความฉลาดทางสติปัญญา โดยผลจากการศึกษาที่มีระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี จากการติดตามการเติบโตของเด็กจำนวน 700 คน พบว่า คนที่มีทักษะทางสังคมที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและได้เข้าทำงานเมื่อมีอายุได้ 25 ปี

การเลี้ยงดูลูกที่ประสบความสำเร็จจะต้องแน่ใจว่าลูกได้เรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในทันทีโดยไม่ต้องคอยบอกหรือกระตุ้น

  1. ให้เวลาคุณภาพกับลูกตั้งแต่ยังเล็ก

จำนวนชั่วโมงที่แม่ใช้ไปกับลูกในช่วงอายุระหว่าง 3 ถึง 11 ขวบ อาจเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพฤติกรรม ชีวิตความเป็นอยู่และความสำเร็จในอนาคตของเด็กได้ นับเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่พ่อแม่ทุกคนต้องใช้อยู่กับลูก สร้างบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก รวมถึงกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกโดยไม่ทำให้ลูกรู้สึกเครียด

  1. พัฒนาอุปนิสัยยืนหยัดและอดทนให้กับเด็ก

การส่งเสริมให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ยากหรือสิ่งที่ไม่สนุกเป็นเวลานานจนสำเร็จ  จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้เมื่อโตขึ้น การมีความเข้มแข็งทางจิตใจและมีทัศนคติที่ว่า “ทำได้” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กก่อนที่จะถึงวัยผู้ใหญ่ เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีสปิริตความเป็นนักสู้มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถพัฒนาลักษณะนิสัยแบบนี้ได้ในอนาคต และอาจมีปัญหาในเรื่องของความมุ่งมั่นและความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆ ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องได้

  1. ให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง

การทำให้เด็กได้รู้จักและแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเองได้นั้นทำได้โดยพ่อแม่ต้องสร้างความสมดุลในการเลี้ยงดูเขา พ่อแม่ส่วนใหญ่กลายเป็นอุปสรรคต่อการมีพัฒนาการของเด็ก ทั้งในเรื่องความเป็นอิสระ พ่อแม่ที่ตามใจลูกก็อาจขโมยความสมบูรณ์ในตัวเขาไป เด็กจำเป็นต้องรู้จุดแข็ง รู้จุดอ่อนของตัวเอง รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและไม่ชอบอะไร

  1. ต้องนึกถึงจุดมุ่งหมายในใจที่พ่อแม่มีต่อลูก

พ่อแม่ส่วนใหญ่อาจมีแนวความคิดในการรับมือกับปัญหาหรือแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ ตอนนั้น ควบคุมสถานการณ์เท่าที่จะทำได้  โดยการมองหาวิธีที่จะแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดในตอนนั้น  พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเติบโตได้ดีจะคิดอยู่ในใจว่าพวกเขาต้องการให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไร โดยต้องคิดให้มากขึ้นในฐานะที่เป็นพ่อแม่ ลองหยุดและใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่พ่อแม่สามารถสอนพวกเขาได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นตัวของพ่อแม่เองในแต่ละวัน และทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นอยู่เสมอ

  1. ฝึกฝนการเป็นพ่อแม่ที่ดีด้วย 3 F  

3 F ที่ว่านี้คือ Firm Fair Friendly หมายถึง หนักแน่น ยุติธรรมและเป็นกันเอง

เมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ควรมีการบอกกล่าวอย่างชัดเจนถึงความผิดของลูก ให้เหมาะสมกับที่ลูกทำผิด หรือควรใช้วิธีการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ลูกได้ทำลงไป การลงโทษที่รุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดต่างๆ ที่ได้อธิบายมาข้างต้น แม้ว่าลูกจะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ควรบอกกล่าว ตักเตือนเขาด้วยน้ำเสียงที่มีความหนักแน่น แต่ก็มีความเป็นกันเองและเปิดกว้างสำหรับลูก

ข้อมูลจาก   http://www.lifehack.org/423941/parents-of-successful-kids-do-these-10-things-in-common-science-finds

ภาพประกอบจาก https://pixabay.com/


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

View My Stats