Web Analytics Made Easy -
StatCounter
View My Stats
Sunday, 31 May 2020

15 เมนูสุขภาพสร้างสรรค์สำหรับคุณหนู

เมื่อลูกน้อยได้เติบโตมาระยะหนึ่ง เรื่องการโภชนาการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับช่วงวัยของลูก ซึ่งปัญหาหนึ่งของการเรื่องโภชนาการ คือ ลูกไม่ยอมกินข้าว เป็นปัญหาที่ชวนหนักใจสำหรับพ่อแม่ไม่น้อย

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ได้มีเคล็ดลับที่จะช่วยให้ลูกได้สนุกกับการกินอาหาร ภายใต้แนวคิดที่ว่า สนุก+สร้างสรรค์+อร่อย = คุณหนูเจริญอาหาร+คุณพ่อคุณแม่เจริญใจ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการให้มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ที่พร้อมจะเป็นตัวช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อมูลการกินและการออกกำลังกายของเด็กในวัย 6-12 ปี เทคนิคการจูงใจให้ลูกกินข้าว เมนูอาหารที่สร้างสรรค์และชวนให้ลูกสนุกในการกิน รวมถึงการจัดแต่งจานอาหารเพื่อให้ดูน่ากินสำหรับลูกน้อย เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีของลูกในทุก ๆ ด้าน

รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมถึงสร้างสรรค์ 15 เมนูสุขภาพที่ น่ารัก น่าทาน น่าทำ ทั้งยังอร่อย มีประโยชน ช่วยเสริมจินตนาการ พร้อมเคล็ดลับน่ารู้ด้วยแนวคิดนำเสนอว่า สนุก+สร้างสรรค์+อร่อย = คุณหนูเจริญอาหาร+คุณพ่อคุณแม่เจริญใจ