Friday, 3 April 2020

5 ความกล้าที่จะเปลี่ยนคุณสู่เป้าหมาย

25 Aug 2017
421

 

ความคิดที่จำกัดตัวเอง เช่นว่า เราเป็นเพียงคนเล็กคนน้อย ทำอะไรมากไม่ได้ มีความรู้จำกัด มีทุนจำกัด ไม่มีโอกาสที่เอื้อให้ได้ทำสิ่งที่หวังได้ เป็นเหตุให้คนจำนวนไม่น้อยไม่สามารถขับเคลื่อนตัวเองสู่ความสำเร็จที่หวังได้ หากเราเริ่มต้นด้วยความคิดที่แพ้ ไม่กล้าเสียตั้งแต่เริ่มต้น เท่ากับแพ้ไปทั้งกระบวนการ ไม่ต้องคิดทำสิ่งใดต่อ แต่หากเรามีความกล้าที่จะเอาชนะ ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อชัยชนะ เพื่อเป้าหมายที่วางไว้ เราก็จะคิดหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การก้าวเดินไปข้างหน้า พัฒนาตัวเอง ดังนั้นเราจึงต้องเริ่มจากสร้างกำลังใจให้ตัวเอง ต้องสู้ ต้องกล้า 

 

5 ความกล้าที่จะเปลี่ยนคุณสู่เป้าหมาย

  1. กล้าคิด

ความกล้าที่จะคิดจะช่วยสร้างกำลังใจเชิงบวกให้กับเรา ลดความกลัวอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องกล้าคิดเหนือความจำกัดต่าง  ๆที่เกิดขึ้น กล้าที่จะมองเห้ฯความเป็นไปได้ก่อนความเป็นไปไม่ได้ กล้าที่จะคิดว่าอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ มีหนทางฝ่าฟันออกไปได้ กล้าที่จะคิดว่า ไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าที่ความตั้งใจและความพยายาม

2. กล้าวางแผน

เมื่อเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้ว เราต้องระมัดระวังมิให้ความกล้านั้นกลายเป็น “ความบ้าบิ่น” หรือลงมือทำอย่างขาดความคิดอย่างรอบคอบ หุนหันพลันแล่น ซึ่งในที่สุดย่อมเท่ากับพาตัวเองไปสู่ความพ่ายแพ้ที่เร็วขึ้น ทางที่ดีกว่าควรเตรียมความพร้อมให้รอบคอบ โดยมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นจริง ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และคิดทบทวนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

3. กล้าลงมือทำ

เมื่อวางแผนแล้ว เราจำเป็นต้องกล้าที่จะทำ แม้ว่าขณะที่เราทำนั้นเท่ากับว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่กว่า น่ากลัวกว่า แต่ให้เราทำด้วยความมั่นใจ ด้วยความพยายาม ความอดทน ด้วยความมีสติที่จะคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และที่สำคัญต้องให้กำลังใจตัวเองให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้

4. กล้ายอมรับความผิดพลาด

ในบางครั้งแม้ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จเกิดความผิดพลาดบางอย่าง เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่า อย่าจบลงด้วยความท้อแท้สิ้นหวัง แต่ให้ความผิดพลาดนั้นเป็นเหมือนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้เราฉลาดขึ้น และทำได้ดีขึ้นในก้าวต่อ ๆ ไป

5. กล้าที่จะก้าวต่อไป

ความกล้าที่สำคัญของคนที่ไม่ท้อถอยในการต่อสู้สู่ความสำเร็จนั้นคือ ความกล้าที่จะก้าวต่อไป ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องหวนกลับไปสู่กระบวนการความกล้าใหม่ ตั้งแต่กล้าคิด กล้าวางแผน กล้าลงมือทำ และในที่สุด เราจะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จสมดังความตั้งใจได้

มีประโยคหนึ่งน่าสนใจว่า “ไม่มีเด็กคนใดที่เพิ่งเริ่มหัดเดิน จะไม่ลุกขึ้นอีกเมื่อเขาล้มลง แม้ว่าจะล้มเป็นร้อย ๆ ครั้งก็ตาม”

 

ข้อมูลจาก Positive thinking style Dr.Dan ชีวิตคิดบวก สไตล์ ดร.แดน