Wednesday, 19 February 2020

ลืมของเล่นราคาแพง แล้วเล่นกับลูกซะ

“พ่อแม่คือของเล่นที่ดีที่สุดของลูก” หลายคงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างแล้ว นั่นหมายความว่า สำหรับเด็กแล้ว ไม่มีของเล่นชิ้นใดที่จะยอดเยี่ยมไปกว่าการได้เล่นกับพ่อแม่ นอกเหนือจากความสนุก ความสุข การใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นในครอบครัว อันเป็นผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการได้ใช้เวลาเล่นกับลูกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของลูกได้อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่จำเป็นต้องไปเดินช้อปปิ้งหาของเล่นดีดี ราคาแพง เพื่อนำมาให้ลูกได้เล่นเลย

จากคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่จัดทำโดย World Economic Forum ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ที่น่าจะเป็นการทำให้พ่อแม่หลายคนได้ย้อนกลับมามองดูบทบาทการเป็นพ่อแม่ของตัวเองเสียใหม่ สิ่งที่ลูกต้องการที่แท้จริงคืออะไร อะไรที่ลูกได้เล่น ได้สนุกแล้วจะดีกับลูกอย่างแท้จริง นำไปสู่การคิดทบทวนถึงวิธีการเลี้ยงลูกของตัวเอง การให้เวลาอยู่กับลูก พ่อแม่อย่างเราใช้เวลาเล่นกับลูกมากแค่ไหนในแต่ละวัน

ทั้งนี้ ในคลิปวิดีโอดังกล่าวได้หยิบยกเอาข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับเด็กของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน เป็นการศึกษาว่าเด็กจะเรียนรู้อย่างไรในช่วงขวบปีแรก ๆ โดยพบว่า การเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยด้วยกัน นั่นคือ ความสนใจที่ตัวเด็กเองมีต่อสิ่งต่าง ๆ และ การได้มีปฎิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้เด็กจะมีความสามารถในการสังเกตหรือแกะรอยรูปแบบของคำ น้ำเสียงในการสื่อสาร จากการที่ได้ยิน ได้ฟังผู้ใหญ่ใช้สื่อสารกัน ดังนั้นจำนวนคำที่เด็กได้ยินในช่วงวัยเริ่มต้นจึงสามารถสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย จะได้ยินคำศัพท์ประมาณ 50 ล้านคำ ภายในช่วงวัยแรกเกิดถึง 4 ปี ในขณะที่เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะได้ยินคำศัพท์เพียงแค่ 15 ล้านคำ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กช้ากว่า

ในวิดีโอระบุว่า เด็ก ๆ ไม่ได้ต้องการของเล่นราคาแพงแต่อย่างใดในการเรียนรู้ พวกเขาเพียงแต่ต้องการได้รับความสนใจและแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ การได้เล่นไม้และก้อนหินดีกว่าการได้เล่นบัตรคำศัพท์เสียอีก เพราะกระบวนการรับรู้ของเด็กต้องการการเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการนั่นเอง

ของเล่นเด็กที่มีความซับซ้อนที่สุดกลับให้ผลลัพท์ที่ดีต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กน้อยกว่า การได้เล่น พูดคุย ร้องเพลง และกอดกันกับพ่อแม่

 

เวลาที่พ่อแม่จะให้กับลูก เพื่อมานั่ง พูดคุย หัวเราะ เล่นกับลูก กอดลูก คือ สิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่ลูกทุกคนในช่วงวัยเริ่มต้นชีวิต อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาเหล่านี้หลุดลอยไปจนเขาเริ่มโตขึ้น เพราะเด็กย่อมโตไปตามวัยจนเราแทบอยากย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นเลี้ยงดูเขาใหม่อีกครั้ง หลังจากที่เริ่มเห็นผลิดอก ออกผลในช่วงวัยที่เขาโตขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเติบโตในแบบที่เราเองจะพอใจหรือไม่ ดังนั้น รีบฉกฉวยช่วงเวลาสำคัญนี้ให้กับลูก อยู่กับลูก เล่นกับลูก เพราะสำหรับคนเป็นพ่อแม่แล้วต้องไม่มีคำว่า “ไม่มีเวลา” สำหรับลูก

คลิปวิดีโอจาก  Parents: forget flashcards – Give your kids sticks to play with instead โพสต์โดย World Economic Forum