Friday, 3 April 2020

4 วิธีเผชิญอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

22 Sep 2016
1658

ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ทำอาชีพอะไร อยู่ในสถานะไหน ก็ล้วนต้องเผชิญกับอุปสรรค ขวากหนาม ที่คอยสร้างความยากลำบาก สร้างโจทย์ชีวิตที่ยากขึ้น ให้เราได้แก้ ได้เผชิญ และก้าวข้ามไปอยู่เสมอ เมื่อสามารถก้าวผ่านไปได้แต่ละครั้ง ตัวเราก็จะแข็งแกร่งขึ้น เติบโตขึ้น แม้จะล้มเหลวในการเผชิญกับปัญหา อุปสรรค แต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้บทเรียนล้ำค่า ได้รับประสบการณ์ชีวิต ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้สร้างตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น

ไม่มีประโยชน์ที่จะหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อพบกับอุปสรรค สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว จะมองอุปสรรคว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัว พวกเขาจะกล้าเผชิญหน้าและอาศัยความเข้มแข็งของตนเอาชนะอุปสรรค โดยเมื่อต้องพบเจออุปสรรคต่าง ๆ เข้ามา พวกเขาจะมีวิธีการรับมือดังต่อไปนี้

  1. กล้าเผชิญอุปสรรค การหนีปัญหาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ถ้าหนีไปตลอด ย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่กลับจะทำให้ปัญหาขยายตัว ดังนั้นต้องกล้าเผชิญกับปัญหา พิจารณาปัญหา และวิเคราะห์ปัญหา แล้วจะพบว่าไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าที่คิด ขณะเดียวกันก็บอกตัวเองเสมอว่า ให้กล้าเข้าไว้ ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถ
  2. กล้าขอความช่วยเหลือ บางคนคิดว่าตัวเองแย่มากที่มีปัญหาเช่นนี้ จึงไม่อยากให้คนอื่นรู้ ทั้งยังบอกตัวเองอย่างเข้มแข็งว่า เป็นเรื่องของเราเอง ก็ต้องแก้ด้วยตัวเอง นี่คือความคิดที่ผิด เพราะปัญหาบางอย่างใช่ว่าจะสามารถแก้ไขได้ตามลำพัง ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น และต้องเชื่อว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร ก็ต้องมีคนที่สามารถช่วยเราได้ ถ้าเป็นปัญหาทั่วไปก็อาจขอความช่วยเหลือจากเพื่อน แต่ถ้าเป็นปัญหาเฉพาะด้านก็ควรปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น หมอ ทนายความ นักจิตวิทยา เป็นต้น บางครั้งเพียงแค่ได้ระบายให้คนอื่นฟังก็อาจทำให้สบายใจขึ้นได้
  3. รีบลงมือ การลงมือทำจะช่วยให้เราเกิดความเชื่อมั่น ความกล้า และขจัดความรู้สึกกระวนกระวายใจ แม้บางครั้งอาจไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นมา แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย และควรรีบทำตั้งแต่ก่อนที่ปัญหาจะขยายตัวบานปลาย เพราะจะทำให้การตามแก้ทีหลังลำบากยากยิ่งกว่า บอกตัวเองเสมอว่ายังมีความหวัง โลกนี้ไม่ได้มีแต่ความมืด เดี๋ยวเช้าฟ้าก็สว่างแล้ว
  4. ไม่จมอยู่กับความทุกข์ บางคนเวลาเผชิญปัญหาไม่ใส่ใจกับความทุกข์ของตัวเอง ราวกับว่าอยากให้ตัวเองทุกข์ และมักจะถือเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างให้กับความล้มเหลว ดังนั้นเมื่อมีอุปสรรคเข้ามา เราต้องใช้ความพยายามเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่วางอยู่ตรงหน้า ไม่ต้องกลัวจะล้มเหลวเสมอไป

 

อุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และอุปสรรคทุกอย่างล้วนมีคุณค่าหากรู้จักใช้สติปัญญา และเทคนิคมาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เพื่อยกระดับตัวเองในการเข้าใจชีวิต ก่อนอายุ 35 ปี ควรฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คนที่กระตุ้นตัวเองและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงจะได้รับผลสำเร็จเป็นการตอบแทนเมื่อต้องเผชิญอุปสรรค

ข้อมูลจาก หนังสือ 33 ความสามารถสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ