Saturday, 18 January 2020

ผู้หญิงจะมีสุขภาพดีได้อย่างไร

10 Nov 2016
377

สุขภาพสำหรับผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากร่างกายของผู้ชายและผู้หญิงมีระบบต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ปัญหาด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บต่าง  ๆ ก็ย่อมแตกต่างกัน หลายโรคที่ผู้ชายไม่เป็น ผู้หญิงเป็น หลายโรคที่ผู้หญิงไม่เป็น ผู้ชายเป็น ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพของผู้หญิงจะต้องอ่อนแอกว่าผู้ชาย หรือผู้ชายจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงแต่อย่างใด ทั้งนี้ทั้งสองเพศมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

สำหรับผู้หญิงแล้วการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องให้ความสำคัญ ก่อนที่โรคภัยต่าง ๆ จะถามหา ดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบที่เป็นผู้หญิงเสียแต่วันนี้ แล้วจะห่างไกลจากโรคได้ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำคร่าว ๆ สำหรับการดูแลสุขภาพของผู้หญิงให้แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ

  1. ศึกษาข้อมูลข่าวสารเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้หญิงทุกวัย ทั้งจากการการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมนา สอบถามจากบุคลากรในการดูแลสุขภาพ
  2. ป้องกันโรคให้ตนเองและบุตรหลานผู้หญิง เช่น รับวัคซีนหัดเยอรมัน วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เป็นประจำตามโปรแกรมทางการแพทย์
  3. สังเกตอาการผิดปกติภายในของตนเองและบุตรหลานผู้หญิงและไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น ตกขาว ช่องคลอดมีกลิ่น ปวดแสบปัสสาวะ ไม่มีระดู ระดูผิดปกติ ปวดท้อง ปวดประจำเดือน ตกเลือด เป็นต้น
  4. ศึกษาความรู้ทางเพศศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งจากสื่อ หนังสือวิชากความรู้ สอบถามบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
  5. อบรมบุตรหลาน ญาติพี่น้อง คนรู้จัก ทั้งผู้หญิง ผู้ชายให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ช่วยเหลือสอดส่องดูแลให้คำแนะนำ หาทางออกตามวิถีที่ตนเองกระทำได้ ในกรณีเช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ผู้หญิงที่ด้อยโอกาส ถูกทารุณ สงสัยว่ามีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเชื้อเอดส์ เป็นต้น
  6. ให้กำลังใจผู้ชายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้หญิง ผู้ชายในสังคมไทยควรได้รับการสนับสนุน ให้กำลังใจ ยกย่อง ในการช่วยดูแลสุขภาพผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นภรรยา ลูก ญาติพี่น้องหรือคนรอบข้าง
  7. เมื่อตั้งครรภ์ ควรฝากครรภ์ทันทีที่ทราบ หรือก่อน 3 เดือน การฝากครรภ์ที่ดี สามารถลดการเจ็บ การตายของมารดาและทารกลงได้
  8. ไม่ซื้อฮอร์โมนหรือสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศหญิงมารับประทานเป็นประจำ สมุนไพรที่เข้ากับฮอร์โมนเพศหญิง เช่น กวาวเครือ ว่านชักมดลูก ยาสตรี ยาขับระดู ยาแทนการอยู่ไฟ เป็นต้น เพราะฮอร์โมนเพศหญิงอาจกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก เนื้องอกเต้านม และกลายเป็นเนื้อร้ายได้
  9. ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ ด้วยการเลือกกินอาหารทีมีประโยชน์ เว้นสารเสพติด เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ หาวิธีลดความเครียดด้วยตนเอง ทำใจให้สงบสุข

ข้อมูลจาก คู่มือสุขภาพผู้หญิง


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

View My Stats