Saturday, 18 January 2020

ผลวิจัยชี้ ผู้หญิงมีลูกมากใครว่าแก่เร็ว

22 Aug 2016
766

เมื่อวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาก้าวหน้าไปทุกวัน เรื่องจริงหลายเรื่องกลายเป็นเรื่องไม่จริง และเรื่องที่ไม่น่าจริงหลายเรื่องก็กลายเป็นเรื่องจริง เหมือนกับที่เมื่อนานมาแล้วมักมีการบอกกล่าวกันว่าผู้หญิงที่มีลูกมาก ที่กลายเป็นคุณแม่เร็วมักจะแก่เร็ว เนื่องจากว่าการที่ผู้หญิงยิ่งมีลูกมาก ก็ย่อมมีภาระ มีงานหนักต้องทำ การเลี้ยงลูกเต็มเวลาก็เหมือนกับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ยิ่งไปกว่านั้นแล้วผู้หญิงเหล่านั้นยังต้องดูแล ทำงานบ้านอีกหลายอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้หญิงที่มีลูกมากจึงมักจะแก่เร็วกว่าผู้หญิงโสด

คำกล่าวหรือความเชื่อที่ว่ามานี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่  

ข้อเท็จจริงในทางวิทยาศาสตร์กลับไม่ใช่เช่นนั้น !!!!!

ก่อนที่จะทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ว่า เราต้องมาทำความเข้าใจ 2 สำคัญต่อไปนี้ก่อน

  • ภาวะสู่วัยชรา (Senescence)

ภาวะสู่วัยชราหมายถึงการเสื่อมสภาพทางชีวภาพ จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เซลล์ 1 เซลล์ถูกแบ่งครึ่งและค่อยๆ ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อแย่ลงเรื่อยๆ แต่นักวิจัยกลับเชื่อว่า ผลของการคลอดบุตรอาจจำกัดความเสียหายของเนื้อเยื่อได้และให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อกระบวนการดังกล่าว

  • เทโลเมียร์ (Telomere)

ทุกครั้งที่เซลล์ในร่างกายของเราแบ่งตัว โครโมโซม ของเซลล์นั้นจะหดสั้นลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทางเทคนิคของโครงสร้างกระบวนการ DNA Replication ดังนั้น ในสาย DNA ของเซลล์สิ่งมีชีวิตจึงจะมี “หาง” อยู่ตรงปลายสาย หางของ DNA นี้เรียกว่า “Telomeres” ทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ Telomere ก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆ จนพอถึงจุดหนึ่ง เซลล์ก็จะไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไป และตายในที่สุด คือ ร่างกายเรา อวัยวะเราแก่ลงเรื่อยๆ นั่นเอง

จากการศึกษาผู้หญิงชาวกัวเตมาลาจำนวน 94 คน ที่มาจากชุมชนชนบทชื่อเมือง Kaqchikel Mayan โดยการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2000 และหลังจากนั้น 13 ปี ก็ได้กลับไปทำการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างพันธุกรรมของผู้หญิงเหล่านี้อีกครั้ง ซึ่งปรากฏว่าพบการเปลี่ยนแปลงความยาวของเทโลเมียร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยความยาวของเทโลเมียร์ของผู้หญิงจะสอดคล้องกับจำนวนลูกที่แต่ละคนมี กล่าวคือ แม่ที่มีลูกหลายคนหรือมีลูกมากจะมีความยาวของเทโลเมียร์มากกว่านั่นเอง

ผลการวิจัยดังกล่าวได้หักล้างทฤษฎีที่มีมาแต่เดิมว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแก่เร็วขึ้น ตามจำนวนลูกที่เธอคลอดออกมา เนื่องจากเมื่อคลอดลูกออกมาก็ต้องคอยเลี้ยงดู ต้องอุ้มลูก ซึ่งต้องใช้พลังงานมาก ส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อถูกทำลายเร็วขึ้น

ทั้งนี้นักวิจัยยังได้ระบุด้วยว่า ฮอร์โมนเพศหญิงที่สำคัญ steriod estradiol จะช่วยจำกัดความเสียหายของเทโลเมียร์  โดยส่งผลในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งป้องกันความเสียหายของเทโลเมียร์

การศึกษาดังกล่าวยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้หญิงกัวเตมาลาเหล่านี้อาศัยอยู่ซึ่งก็มีบทบาทสำคัญ ในสังคมของชาว Kaqchikel Mayan แม่ที่ให้กำเนิดลูกหลายคนจะมีสถานะทางสังคมที่ดีมาก พวกเธอจะได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการที่ดีจากชุมชน เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากสังคม ทำให้คุณแม่เหล่านี้ก็ใช้พลังงานในการเลี้ยงดูลูกน้อยลง มีเวลาเพียงพอสำหรับการพักผ่อนและเพียงพอที่จะบำรุงรักษาเซลล์เนื้อเยื่อ

ทั้งนี้นักวิจัยกำลังคิดว่าจะทำการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ในสังคมอื่นๆ หรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในประเทศต่างๆ โดยต้องการทราบว่าอายุขัยของเทโลเมียร์ขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกที่ผู้หญิงแต่ละคนมีเพียงปัจจัยเดียว หรือมีความเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนที่เพียงพอหรือได้รับสวัสดิการที่ดีจากรัฐ ซึ่งในสังคม ประเทศ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างก็อาจมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป

ข้อมูลจาก

Research Finds That Moms Of More Children Age More Slowly


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

View My Stats