Saturday, 18 January 2020

กลยุทธิ์ปรับปรุงความจำ ที่อยากให้นำไปใช้กัน

03 Feb 2017
522

การจำถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา เป็นทักษะที่ต้องให้ความสำคัญ ที่ต้องฝึกฝนตัวเองให้มีประสิทธิภาพการจดจำที่ดี อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่เรามักพบว่าตัวเองลืมอะไรที่อยากจะจำ หรือจำเป็นต้องจำไปมากมาย และบ่อยครั้งก็พบว่าเราดันไปจดจำในสิ่งที่ไม่ควรจำมากมาย นักจิตวิทยาจึงพยายามหาทางที่จะทำอย่างไรเราจึงจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลที่เรากลบฝังอยู่ในสมองของเรากว่า 99 % ซึ่งหลายคนได้พยายามหาคำแนะนำ เช่น Bellezz ที่เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความสามารถด้านการจดจำที่ดีมาก ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีฝึกความจำว่า

  1. ให้จดในสิ่งที่เราต้องการจะจำ แม้ว่าวันหนึ่งเราอาจลืมมันไป เราก็สามารถที่จะหยิบมันขึ้นมาศึกษาดูได้อีก

2. หาสมุดพกติดกระเป๋า จดสิ่งที่คุณต้องทำในแต่ละวัน

3. หาสมุดโน้ต ปากกา วางไว้ข้างเตียง เผื่อนึกอะไรได้จะได้จดลงไปในสมุดทันที เพราะพบว่าก่อนนอน ยามร่างกายผ่อนคลายจากความตึงเครียดเราจะจำอะไรได้ดี และเกิด “ปัญญา” และความคิดหรือทางแก้ปัญหาได้เสมอ ๆ

4.  ถ้าเราต้องการจดจำในสิ่งที่เราอ่านให้ได้ ก็ใช้วิธีอ่านออกเสียงจะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพของความจำถึง 40 %

5. หลีกเลี่ยงการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการจดจำ พยายามหากระบวนการที่หลากหลายมาช่วยในการจำ เช่น ใช้การสัมผัส ท่วงทำนอง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากผลการวิจัยอีกบางประการ เช่น

  1. เราจะจำอะไรได้ดีมาก ถ้าเราศึกษาก่อนนอน
  2. การเรียนที่ดีที่สุด คือ การเรียนเวลาใดก็ได้ เพราะสมองของเรามีประสิทธิภาพพอที่จะรับข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญคือความตั้งใจที่จะเรียนรู้หรือไม่ต่างหาก
  3. เมื่อเรารู้สึกสบายผ่อนคลาย เราสามารถจำอะไรได้มากกว่าเวลาที่เราเครียดอย่างเห็นได้ชัด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

View My Stats