Web Analytics Made Easy -
StatCounter
View My Stats
Sunday, 31 May 2020

Water Wise Women ฝึกผู้หญิงซ่อมท่อน้ำในบ้าน สู่การมีส่วนร่วมในสังคมจอร์แดน

03 Mar 2018
561

ภาพจาก http://mvslim.com/water-wise-women-program-shatters-stereotypes-as-female-plumbers-resolve-jordans-water-scarcity/

จอร์แดนเป็นประเทศหนึ่งที่จัดว่ามีปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก มากกว่าร้อยละ 50 ของการสูญเสียน้ำมาจากการที่มีปัญหาเรื่อง ท่อน้ำรั่วซึม ท่อน้ำหรือถังน้ำชำรุด เสื่อมสภาพ และจากการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องในครัวเรือน การสูญเสียในลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้การซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อน้ำต่าง ๆ ภายในบ้านจำเป็นต้องมีสมาชิกในบ้านที่เป็นผู้ชายอยู่ในทุกครั้งที่มีช่างประปามาทำการซ่อมแซม จึงทำให้บ่อยครั้งที่การซ่อมแซมเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องรอคอยให้มีสมาชิกผู้ชายอยู่ที่บ้านเท่านั้น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากประเด็นทางวัฒนธรรมดังที่ว่านี้ ประเทศจอร์แดนจึงได้จัดให้มีโครงการที่มีชื่อว่า Water Wise Women ขึ้นในปี 2014 เพื่อฝึกผู้หญิงจอร์แดนให้มีทักษะในการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านของตัวเอง

 

ผู้หญิง หัวใจของบ้าน

แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ Water Wise Women คือผู้หญิง ซึ่งมีความคุ้นเคยกับการใช้น้ำภายในบ้านของตัวเองเป็นอย่างดีกันอยู่แล้ว แต่ถึงกระนั้นในช่วงเริ่มต้นโครงการดังกล่าวก็ถูกต่อต้านจากผู้ชาย โดยเฉพาะในแถบชนบท ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งเน้นการฝึกการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่จำเป็นเฉพาะในบ้านเท่านั้น โครงการนี้ได้ทำให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับว่าสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องน้ำในบ้านได้

ก่อนหน้านี้ช่างประปาผู้หญิงยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าได้มีผู้หญิงบางคนทำงานเป็นช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างกล เป็นการทำลายภาพลักษณ์ตายตัวที่ว่าผู้หญิงไม่น่าจะเหมาะกับงานบางอย่างที่เชื่อกันว่าต้องเป็นงานของผู้ชายเท่านั้น

 

เกิดการจ้างงานผู้หญิงและเสริมสร้างพลังผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคม

ผู้หญิงที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับการเดินทาง แม้ว่าเรื่องการเงินจะมีความจำกัดมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่จนถึงตอนนี้ หลังจากที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว พวกเขาจะได้รับกล่องเครื่องมือซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา เพื่อที่ผู้หญิงเหล่านี้สามารถนำมาใช้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ในการรับบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน หากพวกเธอต้องการเช่นนั้น

 จึงเห็นได้ว่า โครงการที่ว่านี้ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องการสูญเสียน้ำในบ้าน อันส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำของประเทศจอร์แดนเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นการเริ่มต้นในการฝึกฝนอาชีพใหม่ ๆ ให้กับผู้หญิงในจอร์แดน ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราแรงงานผู้หญิงน้อยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอีกด้วย

โครงการฝึกทักษะประปาให้กับผู้หญิงยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้และให้การศึกษาเรื่องวิกฤตขาดแคลนน้ำ การอนุรักษ์น้ำอย่างเหมาะสม และลดการปริมาณการใช้น้ำภายในครัวเรือน ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่ที่มีผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีปริมาณการใช้น้ำลดลงถึงร้อยละ 30-40 เลยทีเดียว

 

ภาพจากhttps://apolitical.co/solution_article/jordan-solving-water-crisis-training-women-plumbers/

โครงการนี้นับเป็นตัวอย่างการขยับ เคลื่อนไหวบางอย่าง ให้โอกาสเล็ก ๆ กับผู้หญิง ฝึกฝน ทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ใช่งานใหญ่โต หรือสลักสำคัญอะไร อย่างการซ่อมท่อประปา อีกทั้งยังดูเหมือนจะเป็นงาน เป็นความถนัดของผู้ชายเท่านั้น  แต่ได้ แก้ปัญหาเรื่องน้ำ และให้โอกาส ให้ทักษะจำเป็น ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ รวมถึงเป็นก้าวสำคัญของพวกเธอในการมีส่วนร่วมในสังคม

ในปี 2018 นี้ หวังจะได้เห็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพและให้โอกาสกับผู้หญิงเกิดขึ้นอีกมากมาย จะเป็นที่ประเทศไหนหรือในด้านใดก็ตาม ที่จะเพิ่มพลังแรงใจให้ผู้หญิงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในประเทศของตัวเองได้

ข้อมูลจาก

http://mvslim.com/water-wise-women-program-shatters-stereotypes-as-female-plumbers-resolve-jordans-water-scarcity/

Jordan is solving its water crisis by training women as plumbers


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.