Wednesday, 19 February 2020

การทำความสะอาดในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่แค่งานบ้าน แต่เป็นวิถีชีวิต

หลายครั้งที่มีการนำเสนอคลิปวิดีโอที่มีภาพของเด็ก ๆ ชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือเด็กโต ต่างต้องช่วยกันปัดกวาด เช็ดถู ทำควาสะอาดห้องเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กญี่ปุ่นต้องทำในโรงเรียน นี่คือการปลูกฝังความสำคัญของการทำความสะอาดตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทำให้เด็ก ๆ ทุกคนรับรู้และตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็น บ้านที่อยู่อาศัย หรือในโรงเรียน

 

clean

สำหรับผู้คนในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ความสะอาดถือเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิต การมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นถึงได้มีการจัดสรรเวลาให้เด็กนักเรียนช่วยกันทำความสะอาด ทั้งห้องเรียน ลานอาคาร ห้องน้ำและพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน กันอย่างจริงจัง ซึ่งนี่ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษเด็กแต่อย่างใด หากแต่เป็นสิ่งซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ที่จะบ่มเพาะให้พวกเขามีความเคารพต่อธรรมชาติ

 

clean-3

ทั้งนี้เราจะไม่พบว่ามีการให้บริการทำความสะอาดตามบ้าน เพราะพวกเขาถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ต้องทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเอง ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ต่างต้องมีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านของตัวเอง โดยจะเน้นความเป็นระเบียบ และจัดวางสิ่งของต่าง ๆ อย่างเรียบง่าย

ดังคลิปวิดีที่มีการนำเสนอโดย Cultura Colectiva ซึ่งมีแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกฝังเรื่องความสะอาดของคนญี่ปุ่น โดยเป็นการรวบรวมนำเสนอภาพการทำความสะอาดของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ต่างช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน ห้องเรียนอย่างจริงจัง

 

สำหรับผู้คนในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ความสะอาดถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขา ไม่ใช่งานบ้านที่ต้องทำ แต่เป็นไลฟ์สไตล์ เรามาปลูกฝังเด็ก ๆ รวมทั้งตัวเราเองให้รักความสะอาด  ให้การทำความสะอาดไม่ใช่แค่งานบ้านที่ต้องทำเหมือนกับเป็นหน้าที่ ที่ต้องทำด้วยความเบื่อหน่าย ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อบ้าน ที่อยู่อาศัยที่สะอาด เรียบร้อย สบายตา สบายใจ

 

ภาพและคลิปวิดีโอจาก   Why cleaning is not a chore in Japan ?  โพสต์โดย Cultura Colectiva